آزمایشگاه مجتمع سرب و روي مهدی آباد همکار سازمان ملی استاندارد شد.

NACI(1)
NACI
Loading image... Loading image...

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد همزمان با اقدامات انجام شده به منظور جذب سرمایه گذار معدن مهدی آباد و آغاز عملیات اجرایی معدن واحداث کارخانجات نسبت به ارتقا كيفيت و اعتبار ازمايشگاه مجتمع اقدام نمود بر اين اساس با توجه به ضرورت افزایش صحت و دقت آزمونها – ارتقاء سطح نتایج و اعتبار آزمایشگاه ، بکار گیری هدفمند توانمندی پرسنل،افزایش سطح رضایتمندی مشتریان و… موجب شد آزمایشگاه معدن مهدی آباد اقدام به آماده سازی به منظور اخذ استاندارد ISO/IEC 17025  نماید که این امر با بکار گیری مشاورمجرب، آموزش پرسنل ، فراهم کردن زیر ساختها  و انجام ممیزي به انجام رسيد . پس از ارزیابی ممیزی توسط کمیته در تاریخ ۲۹/۷/ ۹۶ در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تحت نظارت سازمان ملی استاندارد, گواهی نامه ISO/IEC 17025  به آزمایشگاه این مجتمع اعطاء شد.
براین اساس منبعد آزمایشگاه مجتمع سرب روی وباریت مهدی آباد  تنها مجتمع وابسته به ايميدرو به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد شناخته می شود كه قطعا موجب افزايش اعتبار مجموعه خواهد شد.