آغاز باطله برداری معدن اصلی پس از سالها انتظار

سرانجام پس از سالها انتظار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ و بعداز ورود ماشین آلات سرمایه گذار عملیات پیش باطله برداری جهت باز کردن پیت معدن اصلی (سرب و روی) آغاز شد.

بر اساس طرح ارائه شده از سوی سرمایه گذار مقرر است طی ۴۰ سال ۱۸۸ میلیون تن باطله برداری جهت دسترسی به ماده معدنی صورت بپذیرید که برای سال اول حدود ۳۰ میلیون تن (۱۲/۷۵۰ میلیون متر مکعب) برنامه ریزی شده است.

در این رابطه مجتمع جهت رفع موانع عملیات مذکور و جلوگیری از هرگونه اختلال، سریعا نسبت به  تفکیک رمپ های معدن و نیز دامپ های باطله دو معدن باریت و سرب و روی اقدام و تدبیر لازمه نیز جهت افزایش ضریب ایمنی اندیشیده شد.