آگهی فراخوان فروش ۶۰۰ تن ماده معدنی باریت مهدی آباد (پایان مهلت)

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد مقدار ۶۰۰ تن ماده معدنی باریت با وزن مخصوص ۴.۲ خود را به شرح و شرایط ذیل به فروش برساند.
متقاضیان این ماده معدنی می توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ جهت دریافت اسناد وفرمهای پیشنهاد قیمت با در دست داشتن فیش واریزی ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ مهر گستر بانک کشاورزی به نام مجتمع به آدرس های ذیل مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۰۹ فرمهای پیشنهاد قیمت خود را به صورت پلمپ شده تحویل دفاتر مجتمع نمایند .


آدرس دفاتر مجتمع :یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴
تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – برج شمالی طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فروش مندرج است .
(( روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد))