آگهی مناقصه عمومی-طبخ و توزیع غذا، تامین وسایط نقلیه، انجام خدمات عمومی و اداری

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در نظر دارد جهت انجام امورات خود به شرح ذیل ، پیمانکاران  مربوطه  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بین شرکتهایی که دارای گواهی تایید صلاحیت های مربوطه  می باشند انتخاب نماید.

الف ) مناقصه شماره ۱- م/۹۵/۰۵: تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل مجتمع ( حدود روزانه ۶۰ نفر) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ب) مناقصه شماره ۲- م/ ۹۵/۰۵ : تامین وسایط نقلیه مورد نیاز و ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع(  به شرح اسناد ) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج ) مناقصه شماره ۳- م/ ۹۵/۰۵ : انجام خدمات عمومی و اداری مورد نیاز مجتمع ( به شرح اسناد ) ، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱) نوع سپرده شركت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر قابل قبول کارفرما در وجه مجتمع صادر و ارائه گردد.

۲) به پيشنهادهاي فاقد تضمین ، تضمین هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۳) مبلغ و نوع تضمین انجام تعهدات : مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  کل مبلغ قراداد  مي باشد.

۴) مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي لغایت چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۰  ، حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دفاتر مجتمع تا ساعت ۱۵  عصر روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۱  مي باشد وكليه پيشنهادات روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۲  (بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۱- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۰صبح ، بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۲- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۰:۳۰ صبح و بازگشایی  پاکات مناقصه شماره ۳- م/ ۹۵/۰۵ ساعت ۱۱صبح) در  محل دفتر مدیریت مجتمع واقع در معدن مهدی آباد یزد مفتوح مي گردد.

۵) محل دریافت اسناد مناقصه :

-یزد _کیلومتر ۷۵ شهرستان مهریز – مجتمع معادن سرب و روی و باریت مهدی آباد_ شماره تماس : ۰۳۵۳۲۵۵۴۱۹۴

-تهران میدان ولیعصر – روبروی سینما استقلال – ساختمان شرکت ملی فولاد ایران – طبقه دوم – دفتر مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد _ شماره تماس : ۰۲۱۸۶۰۳۵۶۲۵

۶) قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۳۰۰/۰۰۰  ريال به صورت واريز نقدي به حساب مهرگستر به شماره ۶۵۳۴۹۵۱۶۰ بانك کشاورزی شعبه بهادران کد ۵۱۱۲ به نام مجتمع . ( لازم به ذکر است جهت خرید هر یک از اسناد فوق میبایست فیش جداگانه واریز و  نام مناقصه مربوطه در فیش قید گردد )

سایر شرایط در اسناد مناقصه شرح داده شده  است.