استخراج سرب و روی مهدی آباد، ۲۴ برابر افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبق گزارش دفتر مدیریت تحول اداری و فناوری اطلاعات ایمیدرو، میزان استخراج ماده معدنی شرکت سرب و روی مهدی آباد، در ماه دی امسال به ۲۹ هزار و ۳۲۲ تن رسید. این در حالی است که میزان ماده معدنی استخراج شده در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۱۸۸ تن بود.
همچنین، شرکت سرب و روی مهدی آباد در ۱۰ ماهه امسال، رشد ۲۵ درصد را در استخراج تجربه کرد. به طوری که این شرکت از ابتدای فروردین تا پایان دی امسال،   53 هزار و ۶۳۱ تن ماده معدنی استخراج کرد. در حالی که میزان ماده معدنی استخراج شده در مدت مشابه سال گذشته، ۴۲ هزار و ۷۴۶ تن بود.
بنا به این گزارش، شرکت سرب و روی مهدی آباد بخش قابل توجهی از خاک معدنی واحدهای تولید سرب و روی کشور را تامین می کند.