اعزام کاروان جهت شرکت کارکنان در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد، با همکاری پایگاه مقاومت شهید منتظرقائم مجتمع معدنی عصر روز سه شنبه یکدستگاه اتوبوس به مناسبت شرکت کارکنان در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) جهت تجدید عهد دوباره با آرمانهای امام راحل به مرقد مطهر اعزام شد.