بازدید دکتر سعد محمدی معاونت محترم طرح های توسعه معدن وصنایع معدنی ایمیدرو و هیات همراه از مجتمع سرب و روی مهدی آباد

photo_2018-07-23_14-39-00
photo_2018-07-23_14-39-02
photo_2018-07-23_14-38-53
photo_2018-07-23_14-38-50
photo_2018-07-23_14-38-56
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

دکتر سعد محمدی معاونت محترم طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی روز یکشنبه ۳۱ تیرماه به همراه آقایان مهندس اصغرزاده مدیریت محترم اکتشاف مهندس طاهر زاده مدیریت محترم معادن و مهندس رنجبر مدیریت محترم زیر ساخت از مجتمع سرب و روی مهدی آباد یزد بازدید و جلسات تخصصی با دفتر فنی مجتمع  مشاورین و سرمایه گذار برگزار نمودند.