بازدید سرمایه گذار از معدن مهدی آباد جهت ورود ماشین آلات معدنی

 مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۰۷ شاهد حضور نمایندگان شرکت سرمایه گذار (شرکت روی مهدی آباد) ، کارشناسان شرکت های کوشا معدن ،کاوشگران و آسه صنعت در معدن سرب و روی مهدی آّباد بود و ضمن تشکیل جلسه هماهنگی ، زمینه سازی جهت تنظیم صورتجلسه تحویل زمین برای آغاز عملیات اجرایی بهره برداری از معدن اصلی مهدی آباد انجام و پیش نویس آن تهیه گردید .

 در این بازدید نقاط پیشنهادی جانمایی محل تجهیز کارگاه ، محل احداث کارخانه فرآوری ، انبار ناریه جدید و ساختمانهای اداری مورد بررسی قرار گرفت.