بازدید مدیر محترم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

 

KhajePour (5)
KhajePour (6)
KhajePour (2)
KhajePour (1)
KhajePour (4)
KhajePour (3)

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد آقای مهندس خواجه پور مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و هیئت همراه از سایت مجتمع معدنی مهدی آباد در تاریخ ۰۴ مرداد ۹۵ بازدید نمودند.

در این بازدید، مهندس خواجه پور طی بازدید میدانی در جریان وضعیت ایمنی و بهداشتی مجتمع معدنی مهدی آباد قرار گرفت.

 در پایان طی جلسه ای با حضور مهندس حمایت جانشین محترم مدیریت مجتمع  ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت محترم مجتمع معدنی مهدی آباد و واحد HSE وضعیت عمومی HSE در سطح مجتمع را مطلوب ارزیابی کرده  و فرصت های بهبود مورد بررسی قرارگرفت.

 در نهایت مهندس خواجه پور مدیر  HSE برای کلیه همکاران شاغل در این مجموعه سالی ایمن و بدون حادثه را آرزو کردند.