بازدید مدیر محترم ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

 

KhajePour (5)
KhajePour (6)
KhajePour (2)
KhajePour (1)
KhajePour (4)
KhajePour (3)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد آقای مهندس خواجه پور مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و هیئت همراه از سایت مجتمع معدنی مهدی آباد در تاریخ ۰۴ مرداد ۹۵ بازدید نمودند.

در این بازدید، مهندس خواجه پور طی بازدید میدانی در جریان وضعیت ایمنی و بهداشتی مجتمع معدنی مهدی آباد قرار گرفت.

 در پایان طی جلسه ای با حضور مهندس حمایت جانشین محترم مدیریت مجتمع  ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت محترم مجتمع معدنی مهدی آباد و واحد HSE وضعیت عمومی HSE در سطح مجتمع را مطلوب ارزیابی کرده  و فرصت های بهبود مورد بررسی قرارگرفت.

 در نهایت مهندس خواجه پور مدیر  HSE برای کلیه همکاران شاغل در این مجموعه سالی ایمن و بدون حادثه را آرزو کردند.