تحقق برنامه سالانه مجتمع معدنی مهدی آباد در ده ماهه نخست سال

امین صفری مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد در خصوص وضعیت استخراج از معدن باریت مجتمع اعلام نمود: مجتمع معدنی مهدی آباد تا پایان دی ماه سالجاری نسبت به تحقق برنامه سالانه تولید باریت اقدام کرده و با توجه به افزایش ۳ برابری استخراج این ماده معدنی نسبت به سنوات قبلی رکود جدیدی را ثبت کرده است.
وی افزود: برنامه تولید سال جاری بالغ بر ۲۴۰ هزار تن می باشد که در پایان دی ماه این امر محقق گردید و این در حالیست که باطله برداری قابل توجهی نیز جهت
استانداردسازی پیت معدن صورت پذیرفته است و هم اکنون شاهد باز شدن پله ها و رمپ های جدید و همچنین کاهش شیب کلی معدن هستیم . در ادامه ایشان برگزاری فراخوان سرمایه گذاری احداث کارخانه فرآوری باریت را یکی از اهداف مهم این مجتمع معدنی دانستند