تحقیق و پژوهش

مجتمع معدنی مهدی آباد جهت بروز نگهداشتن و بهینه سازی کل چرخه از اکتشاف تا فروش محصول و جلوگیری از وارد شدن زیان­های مالی ناشی از فرآیند نا صحیح و خطا و همچنین نظم بخشیدن به امور توسعه­ای قدم در راه تاسیس واحد تحقیق و توسعه نهاده است. بدیهی است هیچ توسعه­ای بدون تحقیق محقق نمی­شود هر چه تحقیق کاملتر و جامع­تر باشد مشکلات مرحله اجرا و توسعه و همچنین ریسک ایجاد تغییرات کمتر خواهد بود. از اینرو طرحهای واحد تحقیق و توسعه با داشتن پایه علمی و عملی در جهت بر طرف نمودن مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید محصول چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی گام بر میدارد.

 

فعالیت های پژوهشی در حال انجام

۱ مطالعات فراوری سرب و روی با روش لیچینگ و فلوتاسیون (با استفاده از نمونه معرف معدن)

۲ بررسی وجود و تعیین میزان عناصر نادر خاکی در معدن مهدی آباد

۳ تعیین عیار حد باریت و روی

۴ مطالعات تخمین ذخیره مس

۵ بررسی و بازنگری ذخیره کالامین و ارزیابی فنی و اقتصادی آن

۶ افزایش وزن مخصوص باریت با روش ثقلی در مقیاس پایلوت

۷ مطالعات در زمینه بازاریابی باریت مهدی آباد، پیش بینی قیمت ها بر اساس مکانیزم بازار و طبقه بندی دپوها

۸ بهینه سازی الگوی آتشباری باریت با هدف کاهش ابعاد خروجی معدن، کاهش مصرف مواد ناریه و کاهش هزینه ها

۹ بررسی میزان انتقال عناصر سنگین در روستای پایین دست معدن در حوزه آبریز مشترک

۱۰ بررسی میزان زیست دسترس پذیری فلزات سنگین غالب در معدن سرب و روی مهدی آباد در پوست و خون پستانداران منطقه معدن

۱۱ بررسی وضعیت سلامت و بهداشت محیط از قبیل انتشار بیماری های واگیر سلامت آب آشامیدنی و ریزگردها.

۱۲ بررسی ارگونومی و شیوع اختلالات اسکلتی و عظلانی