در رسانه

روزنامه صمت: 1396/04/28
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا): 1396/04/26
ایمیدرو، ماین نیوز، تهیه و تولید: 1395/04/23
ماین نیوز، ایمیدرو، ایرنا، دنیای معدن: 1395/02/31
ماین نیوز، ایسنا، دنیای معدن، ایمیدرو: 1395/02/01