در رسانه

samt1
روزنامه صمت: 1396/04/28
ana
خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا): 1396/04/26
news
ایمیدرو، ماین نیوز، تهیه و تولید: 1395/04/23
news
ماین نیوز، ایمیدرو، ایرنا، دنیای معدن: 1395/02/31
news
ماین نیوز، ایسنا، دنیای معدن، ایمیدرو: 1395/02/01