رقابت ۷ شرکت خارجی برای سرب و روی مهدی آباد

امین صفری مدیر مجتمع سرب وروی مهدی آباد در ارتباط با انتخاب سرمایه گذار ایجاد کارخانجات فرآوری گفت : با توجه به فراخوان جذب سرمایه گذار سرب و روی مهدی آباد به منظور ایجاد کارخانجات فرآوری با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی به همراه ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب-نقره و استخراج و باطله برداری از معدن مهدی آباد که سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ منتشر شد، ۱۳ متقاضی اغلب در قالب کنسرسیوم های معتبر اسناد پیش ارزیابی را تکمیل و تحویل نموده اند که در این میان شرکت های معتبر خارجی از کشور های سوئیس، فنلاند،استرالیا چین، روسیه و …حضور دارند و شرکت های معتبر و توانمند داخلی نیز استقبال چشمگیری کرده اند.
رقابت ۷شرکت خارجی برای سرب و روی مهدی آباد
بر این اساس پس از بازگشایی پاکت ها اسناد پیش ارزیابی و بررسی های لازم در نهایت متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند و اسناد مرحله نهایی به این ۷ کنسرسیوم درحال تحویل می باشد .

صفری با اشاره به اینکه متقاضیان باید فاکتورهای لازم را جهت حضور در این رقابت داشته باشند افزود: با توجه به لزوم انجام تهیه نمونه معرف از معدن و انجام تست های لازم و بررسی های فنی و اقتصادی توسط شرکت های متقاضی، زمان مورد نیاز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به طوری که دو ماه از تاریخ تحویل اسناد نهایی برای تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت فرصت خواهند داشت که البته این زمان نیز در صورت لزوم و تشخیص ایمیدرو برای انجام هر چه بهتر فرایند کار قابل تمدید است تا انتخاب سرمایه گذار یکی از بزرگترین معادن سرب و روی جهان به بهترین نحو صورت پذیرد و انشاالله توقع به حق فعالان صنعت سرب و روی کشور از ایمیدرو به عنوان صاحب پروانه بهره برداری معدن مهدی آباد محقق گردد. بر این اساس پیش بینی می شود در تابستان ۱۳۹۵ مجتمع سرب و روی مهدی آباد سرمایه گذار خود را بشناسد.

وی گفت:مطابق اسناد منتشر شده و قرارداد آتی، سرمایه گذار برگزیده موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد نسبت به تجهیز معدن و عملیات معدن کاری و باطله برداری اقدام کند و به موازات آن نیز در دوره یک ساله مطالعات لازم برای احداث کارخانه و اخذ مجوزها و ایجاد زیر ساخت های لازم پروژه را فراهم آورده و در یک دوره سه ساله نیز عملیات احداث کارخانجات را به اتمام رساند. بدین ترتیب پس از ۴ سال از تاریخ تنفیذ قرارداد معدن و کارخانجات مربوطه احداث و آماده بهره برداری تجاری برای مدت ۲۰ ساله اولیه میگردد.

مدیر مجتمع سرب وروی مهدی آباد در پایان اظهار داشت: امید داریم جذب سرمایه گذار درمهدی آباد راه را برای سایر معادن به منظورجذب سرمایه گذار معتبر و بین المللی تسهیل کند تا شاهد شکوفایی هر چه بیشتر بخش معدن کشور به عنوان شاه کلید اقتصاد مقاومتی باشیم .