رقیبی برای پلنگ در معدن مهدی آباد؛ تازه ترین تصاویر از حیات وحش معدن سرب و روی مهدی آباد

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد جدیدترین تصاویر از حیات وحش معدن توسط دوربین های تله ای گرفته شده که این تصاویر حاکی از حضور مستمر چند قلاده گرگ در محدوده معدن می باشد.

تصاویر جدید ارائه شده توسط واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجتمع بیانگر این است که با توجه به مشاهده یک قلاده پلنگ در بهار سال جاری در معدن ، گرگها رقیبان همیشگی آن گربه سان بزرگ در محدوده معدن مهدی آباد هنوز به حیات خود ادامه می دهند.

این دوربینهای تله ای که به پیشنهاد و پیگیریهای واحد ایمنی مجتمع و توسط سازمان محیط زیست در آبشخورها و چشمه های موجود در معدن جهت تعقیب و بررسی حیات وحش معدن نصب گردیده ، تا کنون تصاویر زیبا و ارزنده ای از حیوانات وحش

 در معدن ارائه نموده اند.

امید است که این تصاوری بتواند کمک های قابل توجه ای در جهت کمک به حفظ و بقای این موجودات زیبا نماید.