رونق در چرخه فروش معدن مهدی آباد

 

مجتمع معدنی مهدی آباد یکصد هزار تن خاک روی خود را به فروش رسانید

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع معدنی سرب، روی و باریت مهدی آباد  یکصد هزار تن کلوخه اکسید روی را طی ماه گذشته با عیار ۵ درصد به فروش رسانید.

  واحد بازرگانی مجتمع معدنی مهدی آباد اعلام نمود در حالی که شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد به عنوان برنده مزایده فوق الذکر در انتظار بارگیری جهت انتقال این مواد به کارخانه ذوب روی توسعه معادن مهدی آباد می باشد شرکت درین کاشان نیز که از مشتریان قدیمی باریت این مجتمع بوده است بارگیری و حمل دومین محموله خاک باریت را  در ماه جاری آغاز نموده است.

شرکت درین کاشان مقدار بیست هزار تن خاک باریت از مجتمع معدنی مهدی آباد خریداری نموده است، این در حالی است که شرکت درین کاشان آخرین بارگیری خود را مبنی بر حمل و انتقال خاک باریت به مقدار ده هزار تن و با وزن مخصوص ۰/۴ در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ به اتمام رسانیده  و مقدار ده هزار تن باقیمانده را با عیار ۱۵/۴ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ طی عملیات حمل و بارگیری به مقصد شرکت درین کاشان آغاز نموده است.