رکورد بی سابقه ی فروش باریت توسط مجتمع مهدی آباد در سال ۱۳۹۸

مدیر مجتمع معدنی مهدی آباد از ثبت رکورد جدید فروش باریت به میزان بیش از ۶۵ هزارتن خبر داد که در سابقه ی فروش باریت این مجتمع بی سابقه است.

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد ، مهندس امین صفری از ثبت رکورد جدید فروش باریت خبر داد که مواد اولیه گل حفاری شرکت های فعال در زمینه ی  حفر چاه های نفتی را  تامین می کند و افزود این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۰ درصد قریب به دو برابر افزایش داشته است.

همچنین در مورد فروش ماده معدنی سرب و روی نیز در سال ۱۳۹۸ با برنامه های بازرگانی و تغییر سیاست های فروش ، مجتمع شاهد افزایش چشمگیر و فروش مستمر بوده است به نحوی که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته ، به میزان ۱۴۰ هزار تن فروش سرب و روی به انجام رسیده است.

وی در ادامه دستیابی به این رکورد بی سابقه یادآور شد: اهداف در بخش تولید ماده معدنی نیز به میزان بیش از۳۰۰ هزار تن محقق گردیده و میزان تولید ماده معدنی نسبت به سال گذشته با رشد ۱۷۰ درصدی همراه بوده است وی افزود  اهداف اکتشافی برنامه ریزی شده  سال جاری نیز زودتر از موعد تحقق یافته که نتیجه آن شناسایی مناطق مستعد پتانسیل معدنی در محدوده ی ۲۳۰۰ هکتاری و تعیین منبع و ذخایر معدنی سرب و روی در بخش های کالامین و اکسید شمال شرق با کاتاگوری های مختلف بوده است.  

ایشان در خصوص پروژه اصلی کارخانجات مهدی آباد نیز یادآورشد ، فاز اول کارخانجات با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن کنسانتره روی تاکنون حدود ۲۱درصد رشد فیزیکی داشته است که از ابتدای سال آتی با انجام عملیات بتن ریزی و نصب تجهیزات شاهد رشد فیزیکی قابل ملاحظه در این بخش خواهیم بود .