طرح جامع سرب و روی کشور با چشم انداز افق ۱۴۲۰ آماده ابلاغ از سوی وزارت صمت

Hamayesh (1)
Hamayesh (4)
Hamayesh (3)
Hamayesh (2)
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

امین صفری به عنوان مجری طرح جامع سرب و روی در سومین همایش فلزات غیر آهنی عنوان کرد:
طرح جامع سرب و روی کشور با چشم انداز افق ۱۴۲۰ آماده ابلاغ از سوی وزارت صمت است.
طی دو سال گذشته ده ها جلسه کارشناسی بصورت عمومی و خصوصی با صاحبان صنایع ، دانشگاهیان و نخبگان صنعت و کلیه ذینفعان به منظور جمع آوری اطلاعات متقن ، ترسیم وضع مطلوب ، چشم انداز ، تحلیل فاصله و تدوین برنامه های اجرایی برگزار شد و‌نتیجه آن طرح جامع سرب و روی به عنوان سند راهبردی توسعه این صنعت آماده ابلاغ است.