فراخوان مناقصه و جذب سرمایه گذار سرب و روی مهدی آباد به زودی بصورت بین المللی برگزار می گردد

مدیر مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد گفت : به زودی فراخوان عمومی مناقصه و جذب سرمایه گذار سرب و روی مهدی آباد بصورت بین المللی برگزار می گردد .
به گزارش روابط عمومی مجتمع: امین صفری با بیان این مطلب گفت : تجهیز و آماده سازی معدن سرب و روی مهدی آباد و نیز احداث کارخانجات فرآوری ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی یا معادل ان از اجرای اصلی این پروژه به شمار می رود .
وی ادامه داد: این فراخوان به صورت ۲ مرحله ای برگزار می شود و قرار است در ماه جاری ، آگهی پیش ارزیابی آن منتشر شود . در حال حاضر، اسناد مربوطه با همکاری مشاوران معتبر داخلی و خارجی در حال تهیه است که در آن از حداکثر جذابیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده خواهد شد .
بنا به این گزارش ، معدن مهدی آباد با ذخیره قابل توجه که در آن حدود معدن ۱۵۴ میلیون تن ذخیره با عیار متوسط ۶ درصد روی ، ۲ درصد سرب و ۴۴گرم برتن نقره است. که شامل :
۱٫ سولفید روی با ذخیره ۸۵ میلیون تن با عیار ۸/۶ درصد .
۲٫ اکسید روی با ذخیره ۶۹ میلیون تن با عیار ۵ درصد.


همچنین این معدن ذخیره ۱۲۴ میلیون تن سنگ باریت با وزن مخصوص ۳/۸ gr/cm3 را دارد.