فروش مواد معدنی مهدی آباد ۱۸ برابر سال گذشته در شرایط رکود

Manager1

مهندس حمایت جانشین مدیریت و مدیر فنی و بهره برداری خبر داد:

فروش مواد معدنی مهدی آباد ۱۸ برابر سال گذشته در شرایط رکود

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد،  مهندس حمایت جانشین مدیریت و مدیر فنی و بهره برداری مجتمع اعلام نمود:

در شرایط رکود بازار و در زمانیکه اکثر صنایع و معادن با مشکلات فروش مواجه هستند و خوشبینانه ترین اقدامشان دپوی محصولات خود می باشد این مجتمع ، فروشی بیش از ۱۸ برابر سال ۹۳ را در پرونده سال ۹۴ خود ثبت نموده و از این حیث جایگاه شایسته ای در میان معادن برای خود کسب نموده است که برگ زرینی در تاریخ این مجتمع محسوب می گردد .
وی افزود : بر این اساس برای اولین بار تراز مالی مجتمع مثبت شده و با وجودی که بخشهای اصلی مجموعه همچون معدن اصلی سرب و روی همچنان بصورت طرح می باشد با این وجود تولید ،بازاریابی و فروش قابل توجه مواد معدنی، مجتمع مهدی آباد را به عنوان یکی از منابع درآمدی ایمیدرو تبدیل نموده است.