فروش ۵۰ هزار تن کالامین و ۵۰ هزار تن ماده معدنی اکسیده شرقی-شماره ۴۷-۸/۹۳ ت (پایان مهلت)

شماره مزایده در سامانه ستاد ۱۰۰۹۳۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد۵۰ هزار تن کالامین با عیار روی ۸ درصد و ۵۰ هزار تن ماده معدنی اکسیده شرقی با عیار روی ۵/۶ درصد مربوط به معدن مهدی آباد یزد را به صورت فله از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تحویل در محل معدن روی مهدی آباد (واقع در استان یزد) به فروش برساند.

بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و تلفن ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ مراجعه و از ساعت ۱۱ مورخ ۹۳/۸/۱۸ حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۳/۹/۱ از طریق سامانه فوق الذکر اقدام به ثبت نام و ارائه پیشنهاد نمایند .

آدرس شرکت ، تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال – شماره ۱۷۱۳ – برج جنوبی – طبقه پنجم – امور بازرگانی و تلفن ۸۴۸۱۳۵۱۱ می باشد.

شماره مزایده در سامانه ستاد ۱۰۰۹۳۱۰۲۸۰۰۰۰۰۹

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد۵۰ هزار تن کالامین با عیار روی ۸ درصد و ۵۰ هزار تن ماده معدنی اکسیده شرقی با عیار روی ۵/۶ درصد مربوط به معدن مهدی آباد یزد را به صورت فله از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت تحویل در محل معدن روی مهدی آباد (واقع در استان یزد) به فروش برساند.

بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و تلفن ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ مراجعه و از ساعت ۱۱ مورخ ۹۳/۸/۱۸ حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۳/۹/۱ از طریق سامانه فوق الذکر اقدام به ثبت نام و ارائه پیشنهاد نمایند .

آدرس شرکت ، تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال – شماره ۱۷۱۳ – برج جنوبی – طبقه پنجم – امور بازرگانی و تلفن ۸۴۸۱۳۵۱۱ می باشد.