فروش ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی از طریق مزایده

 

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد ، این مجتمع در نظر دارد مقدار ۲۴۰ هزار تن کلوخه اکسید روی با عیار روی میانگین ۵ درصد را به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۲۸/۲/۹۸ اقدام نمایند.