قیمت روی دوباره تقویت شد/بازگشت علائم مثبت به بازار فلزات غیر آهنی

گزارش معدن ۲۴، فلز روی  امروز روز فوق العاده ای را پشت سر گذاشت و  به همراه سرب ۱٫۵۸درصدرشد قیمت را تجربه کرد و همچنان صف تقاضا (خرید) دارد.در مقایسه با هفته گذشته، این فلز نیاز به رشد ۰٫۵۸درصدی داشته تا سقوط قیمت روز جمعه را جبران کند.

از طرفی تولید کنسانتره روی چین که ۸۰ درصد تولید دنیا را در اختیار دارد در سه ماهه دوم ۲۰۱۶ با کاهش ۱۹درصدی روبرو شده و در کل ۶ ماهه نیز ۱۴٫۵دصد کاهش نشان میدهد  .به نظر میرسد بازار به مبانی بنیادی خود برگشته و روند رشد بخود گرفته است.