کنسرسیوم مبین، کاهنربا و ۶۵ تولید کننده سرب وری برنده مناقصه مهدی آباد شدند

یک منبع مطلع در ایمیدرو در گفتگو با معدن ۲۴ گفت: پاکات مناقصه سرمایه گذاری سرب و روی مهدی آباد امروز بازگشایی شد و بعد از تایید کمیسیون معاملات کنسرسوم که متشکل از مبین، شرکت کاهنربا و ۶۵ تولیدکننده سرب و روی کشور است، برنده مناقصه سرمایه گذاری در سرب و روی مهدی آباد شد.
وی تصریح کرد: شرکت گلنکور به عنوان همکار این پروژه را با این کنسرسیوم اجرا می کند.
این منبع آگاه در ادامه افزود: کنسرسیومی که برنده مناقصه معدن سرب و روی مهدی آباد شده است درصورت ارائه ضمانتنامه های معتبر بانکی امکان فعالیت دارند.
گفتنی است، هدف از سرمایه گذاری در معدن سرب و روی مهدی آباد تولید ۸۰۰ هزار تن سرب و روی در محصولات جانبی است.