بی خبری

نویسنده: میلان کوندرا
مترجم: فروغ پوریاوری


دریافت کتاب

دانلود

.. چیزی بسیار متفاوت از زندگی فلاكت‌بار در مهاجرت كه ابرنا مدت‌ها بود تجربه می‌كرد. اولیس در سرزمین كالیپسو واقعا زندگی شیرین، راحت و شادی داشت. و با این حال، بین آن زندگی شیرین در غربت و بازگشت پرخطر به وطن، بازگشت را انتخاب كرد. به جای جست‌و‌جوی پرشور ناشناخته، قداست بخشیدن به شناخته‌شده را انتخاب كرد. به جای پایان‌ناپذیر، پایان‌پذیر را برگزید.