چاقوی شکاری

کتاب صوتی «چاقوی شکاری» داستانی از مجموعه داستان بید کور و زن خفته است، این مجموعه داستان که با دیدی

دریافت کتاب

دانلود

کتاب صوتی «چاقوی شکاری» داستانی از مجموعه داستان بید کور و زن خفته است، این مجموعه داستان که با دیدی روانکاوانه و درعین‌حال به سبک سورئال نگاشته شده را موراکامی نویسنده برجسته ژاپنی در سال به رشته تحریر درآورده است. کتاب صوتی چاقوی شکاری نوشته «هاروکی موراکامی» شامل هفت داستان به نام‌های تهوع 1979، فرهنگ‌عامه‌ای برای نسل من: ماقبل تاریخ مرحله متاخر سرمایه‌داری، چاقوی شکاری، آینه، داستان عمه فقیر، خور هنلی و روز تولد است.

خلاصه‌ای از کتاب صوتی چاقوی شکاری:

کتاب از چند داستان کوتاه تشکیل‌شده است، داستان اول که با عنوان تهوع آن را می‌شنویم زندگی مردی را توصیف می‌کند که به سبب افراط‌کاری به تهوعی نمادین دچار شده است. در این داستان مرزی بین تخیل موراکامی و واقعیت و آنچه در ذهن شخصیت شکل‌گرفته و حقیقت امر در جهان داستان وجود دارد که به‌مرور آشکار می‌شود. شرح احساسات و انقلاب درونی شخصیت اصلی داستان به‌روشنی علت تاریکی زندگی او را نمایان می‌کند. موراکامی در روایت داستان فرهنگ‌عامه‌ای برای نسل من به شرح، توصیف و بررسی جامعه‌شناختی رفتارهای مردم ژاپن پرداخته است. او در ضمن بیان ویژگی‌های نسلی ژاپنی‌ها و در تقابل قرار دادن آن با قوانین سرمایه‌داری داستانی زیبا را عرضه کرده است. داستان سوم که عنوان چاقوی شکاری را برای آن برگزیده است نیز درباره نظام سرمایه‌داری است. شخصیت این داستان جوان آمریکایی است که به علت معلولیت خود در نظام سرمایه‌داری ارزش افزایی نمی‌کند، موراکامی موقعیت این جوان را دستمایه داستان خود قرار داده است تا به‌واسطه آن نظام سرمایه‌داری را به چالش کشیده و موقعیت و نقش منفعل چنین افرادی را نقد می‌کند. موراکامی در داستان آینه سورئالیسم به اوج خود می‌رساند و با تکیه بر رویکردی روانکاوانه شخصیت دوگانه‌ای ترسیم می‌کند.