چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم

مؤلف: ورا پایفر
ناشر: دانشگران محمود
مترجم: وفا نوبخت‌فر


دریافت کتاب

دانلود

معرفی کتاب چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم

(این کتاب از جمله کتب کمیاب می باشد. هم اکنون با همکاری ناشر نسخه ی اسکن شده از این کتاب به صورت الکترونیکی برای شما آماده شده است.) اگر کسی مجبور شده باشد که یک دوره طولانی و سنگین کاری را پشت سر بگذارد، چه این کار در خانه و چه در بیرون صورت پذیرد، مفهوم خستگی جسمی و فرسودگی روحی را می داند. گرچه زمانی که تحت استرس نباشد شما کاملا قدرت برخورد با فراز و نشیب های زندگی را دارید ولی امروزه به یک بحران احساسی بدل می گردد. این احساسا که کنترلتان را از دست داده اید و قادر یستید که مانع بروز عکس العمل های شدید خود شوید، تجربه ناخوشایندی است. استرس و تمامی اثرات ناگوار ان می توانند از عوامل متعدد و مختلفی ناشی شوند که فشار شدید کاری تنها یکی از آنهاست. به طور کلی می توان گفت: واقعه ای که جریانات عادی روزمره را به نحو قابل توجهی تغییر دهد، در واقع به صورت نیروی نهفته ای در می آید که موجب ایجاد استرس می شود. می گویم "نهفته" چون خیلی چیزها به چگونگی برخوردتان با تغییرات مربوط می شود. این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه به نیروهای درونی دست پیدا کنید و از ان ها در جهت کسب آرامش خود استفاده نمایید. بعلاوه در این کتاب پرسشنامه ای جهت ارزشیابی خویشتن و تمرینات فکری در اختیار شما قرار داده شده است، تا کنترل زندگیتان را در به دست بگیرید. اطلاعات مفید دیگری در خصوص غذا ها و تمرینات جسمی و سایر مطالب تکمیلی ذکر شده در این کتاب، مقاومت شما را در قبال استرس بالا خواهد برد. اگر می توانیم آرام باشیم، چرا دچار ناتوانی و نگرانی شویم؟ اگر می توانیم تفریح کنیم، چرا بجنگیم؟