بازدید وزیر صنعت ، معدن و تجارت از مهدی آباد به عنوان بزرگترین پروژه صنعت سرب و روی کشور

01
imidro (11)
Loading image... Loading image...

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین روز از سفر خود به استان یزد از مجتمع سرب و روی مهدی آباد (مهریز) بازدید به عمل آورد.

علیرضا رزم حسینی در این بازدید از نزدیک در جریان مهم ترین مسائل در خصوص روند تولید، تامین مواد اولیه، صادرات، ظرفیت ها و پتانسیل های این واحد معدنی صنعتی قرار گرفت.

فاز اول پروژه بزرگ مهدی آباد با ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی، اواخر سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید و پس از بهره برداری از فاز اول ۲۰۰ هزار تن کنسانتره روی ۳۵ درصد در این مجتمع تولید خواهد شد که موجب افزایش ۳۰ درصدی تولید فلز روی کشور می گردد.

با بهره برداری از کلیه فازهای این پروژه ۲۸۰ هزار تن فلز محتوی روی معادل ۲٫۵ درصد تولید فلز روی جهان در این مجتمع تولید خواهد شد و تولید کشور را بیش از ۲ برابر افزایش خواهد داد.