آغاز نصب برج‌های خط انتقال برق ۱۳۲ کیلوولت پست بهادران به مجتمع سرب و روی مهدی آباد

به گزارش روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد، حمیدرضا حمایت مدیریت مجتمع از آغاز نصب دکل‌های خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت پست بهادران به مجتمع سرب و روی مهدی آباد خبر داد.

مدیر مجتمع مهدی آباد افزود: به‌منظور تغذیه برق کارخانجات پروژه مهدی آباد این خط با ظرفیت انتقال ۸۰ مگاوات در حال احداث می‌باشد.

به گفته وی، طول خط انتقال از محل پست برق ۴۰۰/۱۳۲/۳۳ کیلوولت بهادران به مجتمع ۲۷ کیلومتر می‌باشد و ۸۵ دکل بدین منظور می‌بایست برافراشته شوند.

حمیدرضا حمایت گفت: احداث پست ۴۰۰ به ۱۳۲ اولین و بزرگ‌ترین گام تأمین برق کارخانجات فرآوری مهدی آباد است که توسط سرمایه‌گذار مجتمع معدنی مهدی آباد (شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد) در فاصله ۲۷ کیلومتری مجتمع با پیشرفت بیش از ۹۸% در مراحل پایانی می‌باشد.. این پست با توجه به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات آمپر توانایی تأمین برق مورد نیاز معدن و کارخانجات مهدی آباد را دارد.

وی اشاره کرد: پست برق ۴۰۰/۱۳۲/۳۳ کیلوولت بهادران از طریق خط ۴۰۰ کیلوولت مهرگان- نخلستان به شبکه برق سراسری متصل می‌گردد. پست مذکور دارای ترانس کاهنده ایست که قادر است ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت را به ۱۳۲ و ۳۳ کیلوولت تبدیل کند. ترانس اصلی پست برق بهادران با وزن تقریبی ۳۰۰ تن دارای دو سیم پیچ طراحی شده است که یکی از سنگین‌ترین تجهیزات این بخش از پروژه است. این ترانس دارای ظرفیت ۲۰۰ مگاوات آمپر در خروجی سیم پیچ ۱۳۲ کیلوولت و ۵۵ مگاوات آمپر در خروجی سیم پیچ ۳۳ کیلوولت است که توسط شرکت ایران ترانسفو و به‌دست متخصصان داخلی تولید شده است.

وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به توانمندی موجود در کشور و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عمده تجهیزات پست برق بهادران و خط انتقال مربوطه از طریق شرکت‌های توانمند داخلی تأمین شده است.