افزایش ۱۳ درصدی فروش ماده معدنی در مجتمع سرب و روی مهدی آباد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته

 

مجتمع سرب و روی مهدی آباد در پایان سال ۱۳۹۹ با فروش بیش از ۲۳۷۰۰۰ تن ماده معدنی و افزایش ۱۳ درصدی میزان فروش نسبت به سال ۱۳۹۸ موفق به ثبت رکورد جدیدی در این زمینه  گردید. این مجتمع طی ۴ سال گذشته با برنامه ریزی هدفمند و برگزاری مزایدات متناسب با نیاز بازار و به منظور تامین خوراک کارخانجات فرآوری به صورت پیاپی افزایش میزان فروش را تجربه کرده است به طوری که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۳ درصد رشد داشته است

معدن سرب و روی مهدی آباد واقع در استان یزد از بزرگترین معادن سرب و روی جهان می باشد که با احداث کارخانجات سرب و روی در این مجتمع قریب به ۲٫۵ درصد فلز روی جهان تولید خواهد کرد. در حال حاضر فاز اول احداث کارخانجات فرآوری بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مقرر است مطابق برنامه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.