اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001 در حوزه حفاظت فیزیکی مجتمع سرب و روی مهدی آباد برای اولین بار در کشور

پس از اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر به منظور فراهم نمودن بستر های لازم جهت اخذ گواهینامه  ISO9001   از شرکت بین المللی Tuv turengin  ایتالیا تحت اعتبار Dax آلمان ، نظیر بکارگیری تجهیزات ، ملزومات، اصلاح فرایندها و همچنین ارتقاء سطح نیروی انسانی مورد نیاز و طی فرایندی مشخص در یک سال اخیر ، نهایتاً مجتمع سرب و روی مهدی آباد موفق شد برای اولین بار در کشور نسبت به اخذ گواهینامه ISO9001  در حوزه حفاظت فیزیکی در راستای خط مشی تنظیم شده با محورهای 

  1. افزایش رضایت مشتریان و کارکنان و طرف های ذینفع در جهت اهداف مجتمع
  2. ایجاد فضای امن و آرام و صیانت از محدوده و اموال مجتمع
  3. نظام مند شدن الگوی رفتاری پرسنل حفاظت فیزیکی در راستای تکریم طرف های ذینفع و کارکنان مجتمع
  4. کاهش هزینه ها از طریق افزایش راندمان ، افزایش سطح نظارتی و ایجاد و بهبود سیستم نرم افزاری
  5. ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات حفاظتی و حراستی
  6. توسعه منابع انسانی از طریق آموزش های مداوم و پیوسته اقدام نماید .

لازم بذکر است با توجه به اقدام خلاقانه مجتمع سرب و روی مهدی آباد و نتایج موفقیت آمیز ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، اجرای طرح مذکور را در سایر واحد ها و مجتمع های خود در دستور کار خود قرار داده است .