افزایش ده برابری تولید باریت

طی ۴ ماهه گذشته از عملیات معدن کاری در معدن باریت توسط مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد بیش از ۱۶۰ هزار تن ماده معدنی استخراج شده که این میزان در مقایسه با میانگین تولید این معدن طی مدت مشابه ۴ سال گذشته قریب به ۱۰ برابر افزایش داشته است.

این در حالی است که در این ۴ ماه با وجود رشد قابل توجه تولید ، با باطله برداری قابل توجه ، استاندارد سازی پیت معدن باریت نیز در دستور کار قرار گرفت به نحوی که هم اکنون شاهد باز شدن پله ها و رمپ های جدید و همچنین کاهش شیب پله ها و شیب کلی معدن هستم.