انتصاب مدیر معاونت فنی و بهره برداری و سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

به گزارش روابط عمومی مجتمع در تاریخ ۹۳/۱۱/۰۵ طی حکمی از سوی مدیر مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد ، آقای مهندس حمیدرضا حمایت به عنوان معاونت فنی و بهره برداری و جناب آقای مهندس سعید نادری به عنوان سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه مجتمع معدنی منصوب گردید.
جلسه معارفه مهندس حمایت با حضور مدیریت مجتمع ، مدیران و کارشناسان در دفتر مدیریت برگزار شد. در این جلسه مهندس صفری مدیریت مجتمع ضمن معرفی نامبرده از همکاری پرسنل به عنوان رمز موفقیت و پیشرفت مجتمع یاد کرد.