مجتمع معدنی معدی آباد، برترین مجتمع در خرداد ۹۴ در میان مجتمع های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

به گزارش روابط عمومی مجتمع ، و با توجه به گزارش کارگروه ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  در بین ۶۰  شرکت ، مجتمع و طرح معدنی، مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد با امتیاز ۱۰۰% اجرای برنامه های مصوب به عنوان برترین مجتمع در خرداد ۹۴ انتخاب گردید.

قطعاً این عملکرد قابل تقدیر مرهون زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر کلیه کارکنان مجتمع معدنی مهدی آباد می باشد .