برگزاری اختتامیه ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) مجتمع سرب روی و باریت مهدی آباد، جهت تمدید گواهینامه های ISO 9001,2015 و ISO 14001,2015  و  OHSAS18001,2007   مورد ممیزی مراقبتی قرار گرفت.و با موفقیت توانست گواهینامه های خود را تمدید نماید.

مهندس کاباره مدیر HSE مجتمع در این خصوص گفت: این شرکت دومین دوره ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را با موفقیت به پایان رساند و گزارش این ممیزی توسط گروه ممیزی در جلسه اختتامیه ارائه شد.