برگزاری گرد همایی پیاده روی با حضور مدیریت و پرسنل مجتمع معدنی مهدی آباد با نگرش به مسائل زیست محیطی و سلامتی

img_1089_web
img_1078_web
img_1060-2_web
Loading image... Loading image... Loading image...

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع معدنی مهدی آباد در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۵ گرد همایی پیاده روی با حضور مدیریت و پرسنل مجتمع در محل معدن برگزار گردید .

این پیاده روی در جهت القاء نگرش ویژه به مسائل محیط زیست و همچنین سلامتی و تقویت روحیه کارکنان با همکاری واحد روابط عمومی و HSE  با استقبال گرم کارکنان برگزار گردید.

مهندس کاباره مدیر HSE مجتمع معدنی مهدی آباد اهمیت مسائل سلامتی و بهداشت کارکنان را خاطر نشان کرد و نقش ورزشهای همگانی را در تقویت روحیه ،سلامتی و نشاط کاری کارکنان یادآور شد .