تکمیل جاده دسترسی از معدن به جاده سنتو

در حال حاضر تنها راه دسترسی از معدن مهدی آباد تا کیلومتر ۱۹ و میدان مهدی آباد احداث شده است و در ادامه تا جاده اصلی یزد ـ کرمان بسته به مقصد از طریق راه روستایی بهادران ـ شهرک ابوالفصل و یـــا محور بهادران ـ گرد کوه می باشد. که با توجه به اینکه این مسیرها مورد استفاده تردد وسایل نقلیه کشاورزی و همچنین اهالی روستا می باشد و علاوه بر این، این مسیرها با توجه به عدم وجود استاندارهای مناسب و ایمنی کافی باعث بروز مشکلات زیادی در این منطقه شده است.

جهت دسترسی به محور اصلی توسط شرکت های مشاور طرح نو اندیشان و گارنو پیشنهادی مبنی بر احداث جاده آسفالت در امتداد محور خاکی موجود در منطقه که سابقا از آن استفاده می شده است طراحی شده است. این مسیر از میدان مهدی آباد شروع شده و در مجاورت زمین های کشاورزی به محور اصلی یزد ـ کرمان می رسد

محدوده کالامین جهت انجام مطالعات در شمال غرب محدوده نهایی پیت معدن سرب و روی به مساحت تقریبی ۴۵ هکتار واقع شده است.