ثبت رکورد حمل مواد معدنی فروخته شده

gallery

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد در مورخ ۹۴/۰۴/۱۰ ثبت خروج و انتقال ماده معدنی به ۳۱۸۰ تن رسید .

این درحالی ست که قبل از این میانگین خروج و انتقال ماده معدنی فروخته شده از این معدن روزانه حدود ۵۰۰ تن بوده است .

شایان ذکر است این جهش با برنامه ریزی دقیق و تلاش کارکنان دفتر فنی، فروش و باسکول محقق شده است.

 این رکورد مربوط به بزرگترین مزایده فروش ماده معدنی در تاریخ معدن مهدی آباد می باشد .