معرفی کتاب و نشست کتابخوانی

 

برگزاری اولین نشست معرفی کتاب و کتابخوانی در مجتمع معدنی مهدی آباد

اولین همایش کتابخوانی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی , افزایش میزان  مطالعه و روی آوری به کتاب در مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آبادبا حضور مدیر و معاونین مجتمع و کلیه روئسا و کارشناسان مجتمع اجرا گردید . مهندس حاجی قاسمی رئیس دفتر فنی مجتمع با ارائه کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر نویسنده معروف رولف دابلی به ترجمه آقای عادل فردوسی پور اولین ارائه را با موفقیت انجام دادند. همچنین شرکت کننده گان در این برنامه با مشارکت و پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات مطرح شده به بحث و گفتگو پرداختند. این برنامه به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت و عناوین کتاب ها و افراد ارائه دهنده  طبق برنامه مدون اعلام شده اند.