همایش پاکسازی محیط زیست در مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

 

IMG_9118_WEB
IMG_9080_Web
IMG_9107_Web
IMG_9090_WEB
IMG_9106_Web
IMG_9093_WEB
IMG_9096_WEB
IMG_9084_Web
IMG_9099_WEB
IMG_9115_WEB
IMG_9081_WEB
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

به گزارش روابط عمومی مجتمع روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ مدیریت و کارکنان مجتمع طی یک حرکت نمادین به صورت گسترده و با حضور کلیه مدیران، مسئولین و کارکنان مجتمع اقدام به پاکسازی محیط زیست و جمع آوری زباله از بخش هایی از محدوده مجتمع از جمله محل باسکول ها تا درب ورودی انتظامات معدن نمودند.

در این همایش که با تلاش حراست و HSE   مجتمع برگزار گردید بخش قابل توجهی از زباله ها و مواد زائد در طبیعت جمع آوری شد.

مجتمع مهدی آباد به عنوان یکی از معادن سبز کشور می باشد که همواره در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست را در کنار معدن کاری در اولویت های کاری خود قرارداده است و خود را در قبال محیط زیست مسئول میداند.