کیفیت در سایه آموزش

 

واحد آموزش تاثیر گزارترین بخش در هر مجموعه است که می تواند با آموزش به موقع و مناسب، تاثیز بسزایی در راندمان کار داشته باشد

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد، واحد آموزش این مجتمع، با توجه به برنامه تدوین شده در جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش پرسنل این مجتمع، از ابتدای سال ۹۷ با جدیت مبادرت به اجرای برنامه های آموزشی خود نموده است.

در همین راستا در روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۰۳/۹۷ کلاس آموزشی رفتار سازمانی (نحوه برخورد با استرس در محیط کار) در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی یزد به مدت هشت ساعت با حضور پرسنل مجتمع سرب و روی مهدی آباد و با مربیگری یکی از مجرب ترین اساتید دانشگاه برگزار گردید.

در ارزیابی به عمل آمده از پرسنل حاضر در این کلاس آموزشی، دانش پژوهان سطح این کلاس را بسیار عالی اعلام نموده و خواستار برگزاری این کلاس در مدت زمان بیشتری را شدند.