همایش پیاده روی و جمع آوری زباله توسط کارکنان مجتمع

به گزارش روابط عمومی در روز  سالروز جهانی محیط زیست مورخ ۹۵/۰۳/۱۶   مجتمع معدنی سرب و روی و باریت  مهدی آباد طی یک حرکت نمادین اقدام به اجرای همایش پیاده روی و جمع آوری زباله ها توسط کارکنان این مجتمع معدنی  با  طرحی به عنوان دوستی با محیط زیست نمود .
مهندس امیر کاباره مدیر HSE  مجتمع ضمن تشکر از کلیه واحد های شرکت کننده در این طرح اظهار نمود : در راستای رسیدن به توسعه پایدار در بخش محیط زیست می بایست کلیه الزامات و مقررات زیست محیطی در فعالیت های معدن کاری مورد توجه ویژه قرار گیرد .
وی افزود مجتمع معدنی مهدی آباد توجه ویژه ای به طرح های زیست محیطی حین استخراج و پس از استخراج مبذول داشته است و بازسازی معدن پس از استخراج (Reclamation) از اولویت های این مجتمع می باشد .
هدف از برگزاری این مراسم جلب توجه عمومی و مسایلی است که محیط زیست را آلوده میسازد.
بی تردید اقدام و اجرای چنین برنامه هایی می تواند همگان را ( هم زیستی با طبیعت )شناخت لازم عموم افراد را افزایش داد .