بازدید VIP مدیر مجتمع از وضعیت ایمنی واحدهای عملیاتی مجتمع معدنی مهدی آباد

به گزارش روابط عمومی روز سه شنبه ۹۵/۲/۲۱ بازدید ویژه از واحدهای مجتمع معدنی مهدی آباد توسط مدیریت ،جانشین مدیریت  ، مدیر حراست و مدیر HSE صورت گرفت .

در این بازدید مهندس صفری مدیر مجتمع از نزدیک بروضعیت ایمنی در روند فروش ، بارگیری، توزین خاک قرار گرفتند و با رانندگان و کارگران در خصوص مشکلات و مسائل جاری صحبت نمودند .

پس از آن از وضعیت ایمنی و بهداشت بخش تعمیرگاه و خوابگاه کارگران مجتمع بازدید و دستور رفع و گزارش برخی مشکلات را صادر شد.

مهندس صفری و سایر مسئولین  از آزمایشگاه معدن و همچنین شرایط ایمنی در استخراج نیز بازدید نموده واز مدیر HSEخواست تا مساءل ایمنی کارگران بخش آزمایشگاه که در معرض گرد و خاک هستند را جدی گرفته و صورتجلسه ای جهت رفع معایب مورد نظر تنظیم ، تا دراسرع وقت نقاط ضعف ایمنی و بهداشت و محیط زیست مجموعه برطرف گردد.