ورود اولین تجهیزات و ماشین آلات معدنی سرمایه گذار به مجتمع

 

به گزارش واحد روابط عمومی، با پیگیری مجدانه معاون محترم وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیران ارشد ایمیدرو و مدیر مجتمع مهدی آباد بالاخره اولین تجهیزات و ماشین آلات معدنی سرمایه گذار بعد از سالها انتظار به سایت مجتمع وارد گردید.

در این راستا مختصات محل مورد نظر جهت استقرار ماشین آلات طی صورتجلسه ای به سرمایه گذار تحویل گردید و تاکنون ماشین آلات ذیل الذکر وارد مجتمع گردید و در محل های مورد نظر مستقر گردیده اند .

در حال حاظر شرکت سرمایه گذار در حال اسمبل و آماده نمودن ماشین آلات معدنی می باشد .