تدوین و تهیه مستند از ساخت کارخانجات مجتمع معدنی مهدی آباد

به ابتکار مجتمع سرب و روی مهدی آباد تهیه مستندی از کلیه مراحل ساخت کارخانجات از ابتدا تا انتها در دستور کار قرار گرفته است.
بر این اساس این مجتمع به صورت ساختارمند کلیه عملیات اجرایی طرح را از ابتدای پروژه مستند سازی نموده تا ضمن ایجاد آرشیو مناسب گام بلندی در راستای مدیریت دانش بردارد. بطوریکه کلیه موارد اعم از عملیات اجرایی، پشتیبانی، موانع پروژه و راه حل های مربوطه بطور مستند آرشیو می‌گردد.
در بخش ساخت کارخانجات از سه دوربین ثابت که در زوایای مختلف محل احداث کارخانجات نصب گردیده استفاده شده که هر دوربین به صورت خودکار در فواصل زمانی ۳۰ ثانیه ای تصویری از کارخانه در حال ساخت را ضبط و ثبت می کنند و از آغاز پروژه تا کنون بیش از صدها هزار تصویر توسط این دوربین ها ثبت و آرشیو شده است و کلیه موارد خارج از عملیات اجرایی نیز در حال مستند سازی تصویری و مکتوب است.
پس از راه اندازی فاز اول و همزمان با بهره برداری از این طرح، مستندی جامع از روند اجرایی پروژه بزرگ مهدی آباد از ابتدا تا انتها به تصویر کشیده خواهد شد که قطعاً در راستای مدیریت دانش می تواند برای اجرای سایر پروژه ها قابل بهره برداری باشد.