بازدید جمعی پرسنل اداری و ستادی این مجتمع از معدن و محل احداث کارخانجات

PIC (2) (Copy)
PIC (1) (Copy)
PIC (3) (Copy)
Loading image... Loading image... Loading image...

به گزارش روابط عمومی مجتمع، در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ جمعی از پرسنل ستادی و اداری این مجتمع از معدن و کارخانجات فرآوری  بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه قرار گرفتند. طی این بازدید مدیریت محترم مجتمع به نقش بی بدیل همه پرسنل از دفتری و خدمات تا فنی و مالی در اجرای این پروژه که ده ها سال به تعویق افتاده بود و با همت همه همکاران موانع یکی پس از دیگری برطرف شده است تاکید نمودند.

 در حال حاضر فاز اول پروژه با ظرفیت ۲ میلیون تن خوراک ورودی بیش از ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.